späť

Platba miestnych daní a poplatkov

24.04.2023 10:26 - obecné oznamy 

Od pondelka 24.04.2023 bude zamestnankyňa OcÚ distribuovať rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a komunálny odpad za rok 2023. Rozhodnutia doručené do domácností sa budú odovzdávať oproti podpisu.

Úhrada daní je možná osobne v pokladni OcÚ od pondelka 24.04.2023 alebo aj elektronicky cez INTERNETBANKING okamžite po doručení rozhodnutia bez návštevy kancelárie OcÚ.

Pri platbe cez internetbanking prosím dajte pozor na :

• Správne číslo účtu v tvare IBAN

• Variabilný symbol uvádzajte z rozhodnutia, ktoré obdržíte

• Konštantný symbol uvádzajte v tvare 0558

• Platbu cez internetbanking uhrádzajte prevodom

V prípade akýchkoľvek otázok k vydanému rozhodnutiu kontaktujte OcÚ v úradných hodinách na čísle telefónu uvedeného na rozhodnutí. 033 55 75 142