Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Uskutočnilo sa podujatie "Celoobecná jarná brigáda"

28.03.2023 16:30 - obecné oznamy 

Dňa 24. marca 2023 od 15:00 hod. sa uskutočnila JARNÁ BRIGÁDA za účelom upratania okolia cintorína a kostola.

Vzhľadom na veľký rozsah prác sa brigády zúčastnilo 52 občanov všetkých vekových kategórií (žiaci, študenti, dospelí, dôchodci, športovci a ostatní)

Ďakujeme všetkým brigádnikom za vykonanú prácu.

Foto galéria:

Jarná brigáda

Dňa 24. marca 2023 od 15:00 hod. sa uskutočnila JARNÁ BRIGÁDA za účelom upratania okolia cintorína a kostola.

Vzhľadom na veľký rozsah prác sa brigády zúčastnilo 52 občanov všetkých vekových kategórií (žiaci, študenti, dospelí, dôchodci, športovci a ostatní)

Ďakujeme všetkým brigádnikom za vykonanú prácu.

Foto galéria:

Jarná brigáda