späť

Riaditeľské voľno ZŠ Trstín - 22.03.2023

20.03.2023 09:14 - obecné oznamy 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trstín v zmysle §150, ods. 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) Vám oznamuje, že dňa 22. marca 2023 /streda/

udeľuje žiakom prvého až ôsmeho ročníka

riaditeľské voľno

z organizačných dôvodov a nerušeného priebehu Testovanie 9.