späť

Vyhlásenie VZN č. 1/2022 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

12.12.2022 15:10 - úradná tabuľa 

Na stiahnutie:

 109 kB vzn