späť

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

08.04.2011 15:00 - úradná tabuľa 

Zvolávam mimoriadne zasadnutie OZ na 13. apríla 2011 o 19.00 h do KD Naháč.

Program zasadnutia:
Prerokovanie žiadosti o výstavbu bioplynovej stanice v k. ú. Naháč.
Vzhľadom na závažnosť problému vyzývame všetkých občanov, aby sa zasadnutia zúčastnili v čo najväčšom počte a vyjadrili svoje stanovisko k žiadosti investora.

Emerencia Nádaská – starostka obce

Pridaná fotogaléria z pracovného výjazdu obecného zastupiteľstva z bioelektrárne v Smolinskom.

Obrázky: