späť

Návrh VZN č. 1/2022 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

15.11.2022 10:10 - úradná tabuľa 

Na stiahnutie:

 732 kB návrh