späť

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do poradovníka žiadateľov o obecné nájomné byty

11.01.2022 10:40 - úradná tabuľa 

Obec Naháč zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do poradovníka žiadateľov o obecné nájomné byty.

Žiadosť je potrebné doručiť do 26.1.2022 v súlade s § 4 VZN č. 2/2020.