späť

Vyhlásenie VZN č.. 1/2021, ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Naháč

06.07.2021 12:55 - úradná tabuľa 

Na stiahnutie:

 365 kB vzn 1_2021