späť

Miestne dane a poplatky

09.07.2013 16:00 - úradná tabuľa 

Oznamujeme občanom, že na obecnom úrade sa platia dane a poplatky za rok 2013 a poplatok za vodu za rok 2012. Poplatky za káblovú televíziu a komunálne odpady sa vyberajú za celý rok 2013
Platby si môžete uhradiť v úradných hodinách denne okrem piatkov.