Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Otvorenie prevádzky ZŠ Trstín pre I.-IV. ročník

03.04.2021 15:50 - obecné oznamy 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trstín oznamuje rodičom, že v stredu 07.04.2021 sa obnovuje prevádzka základnej školy a prezenčné vyučovanie pre žiakov I. až IV. ročníka.

Pred nástupom do školy po sviatkoch je potrebné odovzdať Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – prvý stupeň – tlačivo 11/a – nájdete ho na webe školy i ministerstva alebo v KD pri registrácii na testovanie.

Nutnosťou naďalej ostáva, negatívny výsledok testu (PCR/Ag), resp. preukázanie sa výnimkou z testovania alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, aspoň jedného z rodičov, žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakom.

Čestné vyhlásenie je možné odovzdať v tlačenej podobe s priloženou fotokópiou testu alebo elektronicky cez EduPage. Prosíme Vás, skúste to elektronicky, šetrime spolu naše lesy.

Prevádzka materskej školy je v nezmenenom režime a je potrebné taktiež čestné vyhlásenie

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trstín oznamuje rodičom, že v stredu 07.04.2021 sa obnovuje prevádzka základnej školy a prezenčné vyučovanie pre žiakov I. až IV. ročníka.

Pred nástupom do školy po sviatkoch je potrebné odovzdať Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – prvý stupeň – tlačivo 11/a – nájdete ho na webe školy i ministerstva alebo v KD pri registrácii na testovanie.

Nutnosťou naďalej ostáva, negatívny výsledok testu (PCR/Ag), resp. preukázanie sa výnimkou z testovania alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, aspoň jedného z rodičov, žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakom.

Čestné vyhlásenie je možné odovzdať v tlačenej podobe s priloženou fotokópiou testu alebo elektronicky cez EduPage. Prosíme Vás, skúste to elektronicky, šetrime spolu naše lesy.

Prevádzka materskej školy je v nezmenenom režime a je potrebné taktiež čestné vyhlásenie