späť

Vyhlásenie VZN č. 6/2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

07.12.2020 10:15 - úradná tabuľa 

Na stiahnutie:

 605 kB VZN