Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Oznam - platby za vodné za I. polrok 2020

09.07.2020 10:05 - obecné oznamy 

Od pondelka 13.7.2020 bude zamestnankyňa OcÚ distribuovať vyúčtovania za vodné za I. polrok 2020. Vyúčtovanie doručené do domácností sa bude odovzdávať oproti podpisu. Žiadame občanov aby pri preberaní písomností mali nasadené rúško a pripravené vlastné pero k podpisu.

Úhrada poplatku za vodné, je možná aj osobne v pokladni OcÚ od stredy 9.7.2020,občania si môžu vyúčtovnie za vodné prevziať aj osobne. Alebo už aj elektronicky cez INTERNETBANKING okamžite po doručení rozhodnutia bez návštevy kancelárie OcÚ.

Pri platbe cez internetbanking prosím dajte pozor na :

• Správne číslo účtu v tvare IBAN

• Variabilný symbol uvádzajte z rozhodnutia, ktoré obdržíte

• Konštantný symbol uvádzajte v tvare 0558

• Platbu cez internetbanking uhrádzajte prevodom

V prípade akýchkoľvek otázok k vydanému výmeru kontaktujte OcÚ v úradných hodinách na čísle telefónu uvedeného na rozhodnutí. 033 55 75 142

Od pondelka 13.7.2020 bude zamestnankyňa OcÚ distribuovať vyúčtovania za vodné za I. polrok 2020. Vyúčtovanie doručené do domácností sa bude odovzdávať oproti podpisu. Žiadame občanov aby pri preberaní písomností mali nasadené rúško a pripravené vlastné pero k podpisu.

Úhrada poplatku za vodné, je možná aj osobne v pokladni OcÚ od stredy 9.7.2020,občania si môžu vyúčtovnie za vodné prevziať aj osobne. Alebo už aj elektronicky cez INTERNETBANKING okamžite po doručení rozhodnutia bez návštevy kancelárie OcÚ.

Pri platbe cez internetbanking prosím dajte pozor na :

• Správne číslo účtu v tvare IBAN

• Variabilný symbol uvádzajte z rozhodnutia, ktoré obdržíte

• Konštantný symbol uvádzajte v tvare 0558

• Platbu cez internetbanking uhrádzajte prevodom

V prípade akýchkoľvek otázok k vydanému výmeru kontaktujte OcÚ v úradných hodinách na čísle telefónu uvedeného na rozhodnutí. 033 55 75 142