Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Nástup do školy od pondelka 22.06 2020

15.06.2020 12:30 - obecné oznamy 

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva je možné od 22.06.2020 otvoriť školy aj pre žiakov
6.-9..ročníka.

ROZHODNUTIE NASTÚPIŤ DO ŠKOLY JE DOBROVOĽNÉ A V PLNEJ ZODPOVEDNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV.

Preto žiadame rodičov žiakov v ZŠ s MŠ Trstín, ktorí majú záujem o stravovanie, aby najneskôr do 16.06.2020 do 09:00 hod. prihlásili na stravovanie svoje deti formou sms na tel. číslo 0903 589 201, alebo na email: zssmstrstin@gmail.com

Mgr. Zuzana Vitteková riaditeľka školy

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva je možné od 22.06.2020 otvoriť školy aj pre žiakov
6.-9..ročníka.

ROZHODNUTIE NASTÚPIŤ DO ŠKOLY JE DOBROVOĽNÉ A V PLNEJ ZODPOVEDNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV.

Preto žiadame rodičov žiakov v ZŠ s MŠ Trstín, ktorí majú záujem o stravovanie, aby najneskôr do 16.06.2020 do 09:00 hod. prihlásili na stravovanie svoje deti formou sms na tel. číslo 0903 589 201, alebo na email: zssmstrstin@gmail.com

Mgr. Zuzana Vitteková riaditeľka školy