Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Blahoželanie ku Dňu matiek

14.05.2023 09:30 - obecné oznamy 

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek si dovoľujem v mene svojom

i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaželať všetkým matkám

pevné zdravie, lásku a porozumenie zo strany najbližších.

PhDr. David Ivanovič, PhD.

starosta

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek si dovoľujem v mene svojom

i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaželať všetkým matkám

pevné zdravie, lásku a porozumenie zo strany najbližších.

PhDr. David Ivanovič, PhD.

starosta