späť

Pozvánka na koncert Suchovského speváckeho zboru

12.12.2019 13:15 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 15.12.2019 15:00

Farský úrad Naháč Vás pozýva na adventný koncert

Suchovského speváckeho zboru,

ktorý sa uskutoční v nedeľu 15.12.2019

o 15:00 hod. vo Farskom kostole v Naháči.

Po koncerte bude pre všetkých pripravené pohostenie.

Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.