späť

Poďakovanie občanom za účasť na brigáde dňa 21.9.2019

22.09.2019 15:55 - obecné oznamy 

Starosta obce vyslovuje poďakovanie všetkým brigádnikom,

ktorí sa dňa 21.9.2019 zúčas­tnili obecnej brigády v okolí kostola a na cintoríne, ktorú organizovala ZO JDS v Naháči v spolupráci s obcou.

Na brigáde sa zúčastnilo 47 občanov vo všetkých vekových kategóriách.

Poďakovanie patrí aj poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sa zúčastnili v rovnaký deň brigády na obecnom úrade.

Poďakovanie si zaslúžia všetci vďaka vynaloženému úsiliu a množstvu kvalitne vykonanej práce, ktorá

snáď v budúcnosti bude motivovať k činnosti aj ďalších občanov.

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť v priloženom albume.

Foto galéria:

Celoobecná brigáda pri kostole a na cintoríne