späť

Upozornenie pre majiteľov psov

18.09.2019 11:30 - obecné oznamy 

Obec Naháč upozorňuje majiteľov psov,

aby dodržiavali ustanovenia zákona a všeobecne záväzného nariadenia obce Naháč o podmienkach držania psov na území obce Naháč, predovšetkým:

  • zamedzili voľnému pohybu psov v intraviláne obce
  • nevenčili psov v priestoroch obce a verejných priestranstiev, hlavne ihriska, cintorína a hlavnej ulice
  • neznečisťovali výkalmi priestory obce a neničili majetok občanov

Nedodržiavaním týchto aj ostatných ustanovení sa držiteľ psa dopúšťa priestupku.