Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Vyhlásenie VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Naháč

28.06.2019 09:58 - úradná tabuľa 

VZN č. 2/2019 nadobúda účinnosť 15.7.2019

Na stiahnutie:

 30.72 MB VZN č. 2/2019

VZN č. 2/2019 nadobúda účinnosť 15.7.2019

Na stiahnutie:

 30.72 MB VZN č. 2/2019