Zimné fotografie

Oznamy - všetky

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

detail oznamu

11.12.2012 09:40 - úradná tabuľa 

Orez stromov

Výzva – Západoslovenskej energetiky

detail oznamu

11.12.2012 09:15 - úradná tabuľa 

Vyhláška 20/2012

Vyhláška 20/2012

detail oznamu

10.12.2012 13:30 - úradná tabuľa 

Vyplácanie cestovného

Oznamujeme rodičom žiakov ZŠ Trstín, že si môžu na obecnom úrade prevziať peniaze za cestovné.

detail oznamu

05.12.2012 11:00 - úradná tabuľa 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Dokument nájdete v sekcii Záverečné učty

detail oznamu

04.12.2012 21:00 - úradná tabuľa 

Návrh rozpočtu na rok 2013 - 2015

Návrh rozpočtu na rok 2013 – 2015

detail oznamu

04.12.2012 21:00 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č.1/2012

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

detail oznamu

04.12.2012 21:00 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č.2/2012

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzju a mzdy na dieťa materskej školy

detail oznamu

26.11.2012 16:30 - úradná tabuľa 

Pozvánka

Pozvánka – zasadnutie OZ

detail oznamu

26.11.2012 14:45 - úradná tabuľa 

OZNAM !

Oznamujeme občanom že v dňoch 27.11.2012 – 30.11.2012 bude zatvorený obecný úrad – ŠKOLENIE.

detail oznamu

29.10.2012 15:50 - úradná tabuľa 

Vývoz komunálneho odpadu - oznam

Oznamujeme občanom že vo štvrtok 01.11.2012 bude firma .AS.A zberať odpady ráno v čase od 6,00 do 8,00 h. Vyložte si včas smetné nádoby.

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173