Letné fotografie

Oznamy - všetky

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

detail oznamu

13.09.2013 11:14 - úradná tabuľa 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

detail oznamu

09.09.2013 16:08 - úradná tabuľa 

16. zasadnutie OZ

Pozvánka

detail oznamu

04.09.2013 08:00 - úradná tabuľa 

Očná ambulancia Smolenice - Dovolenka

Oznamujeme občanom že od 09.09.2013 do 17. 09. 2013 sa v očnej ambulancii v Smoleniciach neordinuje pre dovolenku.

detail oznamu

27.08.2013 14:30 - úradná tabuľa 

OZNAM - DOVOLENKA

Oznamujeme občanom, že dňa 30.08.2013 neordinuje pre dovolenku: MUDr. Lančarič – zastupuje MUDr. Virth – Atómka J. Bohunice MUDR. Bilik – zastupuje MUDr. Poláková – Špačince Zubná ambulancia – zastupuje MUDr. Saboobá – Poliklinika Sereď Zatvorená bude aj lekáreň v Dolnej Krupej Dňa 30.08.2013 bude zatvorený aj obecný úrad Naháč pre dovolenku.

detail oznamu

27.08.2013 11:00 - úradná tabuľa 

Slávnostné zahájenie školského roka 2013-2014

Základná škola s Materskou školou Trstín oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné zahájenie školského roka 2013 – 2014 sa uskutoční dňa 2. septembra 2013 o 7,30 hod. v telocvični ZŠ Trstín. Slávnostné zahájenie školského roka 2013 – 2014 v ZŠ Naháč sa uskutoční 2. septembra 2013 o 8,00 hod. Žiaci prvého ročníka si so sebou prinesú aktovky. Prevádzka v Materskej škole Naháč sa začne 2. septembra 2013 v čase od 6,45 h.

detail oznamu

23.08.2013 11:30 - úradná tabuľa 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

detail oznamu

23.08.2013 11:00 - úradná tabuľa 

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU Dňa 24. 8. 2013 t.j. v sobotu sa v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. bude konať brigáda v priestoroch školy a škôlky. Pozývame rodičov žiakov a rodičov, ktorých deti budú navštevovať predškolské zariadenie na brigádu. V prípade, že rodičia detí, ktoré chcú navštevovať predškolské zariadenie sa brigády nezúčastnia, ich deti nebudú od 1. septembra 2013 zaradené do obecného predškolského zariadenia. Na brigádu si prineste vedro, hrabličky a motyku.

detail oznamu

23.08.2013 11:00 - úradná tabuľa 

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU V zmysle znenia VZN č.1/2012 zo dňa 01.01.2013 sa v § 9 Daň za užívanie verejného priestranstva v bode č.3/ Osobitné užívanie verejného priestranstva sa rozumie: umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia umiestnenie skládky trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska v bode č. 7/ Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,20 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. Na základe znenia tohto VZN žiadame občanov, aby do 23.9.2013 odstránili z verejných priestorov všetky stavebné zariadenia a skládky stavebných materiálov vyriešili si parkovanie osobných, dodávkových a nákladných vozidiel mimo verejných priestorov. Obec vykoná v týždni od 23.9. – 27.9.2013 kontrolu týchto nariadení a následne vykoná opatrenia, aby na hodové slávnosti 29.9.2013 bol v obci poriadok a verejné priestranstvá boli bez rušivých prekážok.

detail oznamu

01.08.2013 13:30 - úradná tabuľa 

Pozvánka

Pozvánka

detail oznamu

30.07.2013 13:00 - úradná tabuľa 

Dovolenka v zdravotnom stredisku Dolná Krupá

Dovolenka v zdravotnom stredisku Dolná Krupá

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166