147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

detail oznamu

25.03.2015 21:08 - úradná tabuľa 

JARNÉ CELOOBECNÉ UPRATOVANIE

ObÚ Naháč vyhlasuje na deň 28.3.2015 /sobota/ akciu za účelom čistenia obecných priestorov na hlavnej ulici. Žiadame všetkých obyvateľov obce, aby v sobotu vyčistili obecné priestory pred svojimi domami včetne odpadového kanála. Organický odpad /konáre, kríky, vyhrabanú trávu/ vyložte v uvedený deň na hlavnú obecnú komunikáciu. V čase od 14.00 do 16.00 hod. obec zabezpečí odvoz vyvezeného odpadu brigádnikmi. ObÚ tiež rozmiestni v čase od 27.3. do 31.3.2015 veľkokapacitné vrecia /bagy/ za účelom zberu veľkorozmerových plastových odpadov. Žiadame občanov, aby do týchto vriec umiestňovali odpadové plasty z domácností a tiež vyzberali vyhodené plasty za svojimi záhradami.

detail oznamu

25.03.2015 20:00 - obecné oznamy 

Pozvánka na výstavu "Záhradkár EXPO Center Trenčín"

detail oznamu

10.03.2015 16:12 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva - pridaná zápisnica

13.3.2015 o 18:30 hod.

detail oznamu

07.03.2015 21:37 - úradná tabuľa 

Výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Miestna volebná komisia v Naháči zverejňuje výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obcí: Počet voličov zapísaných v zozname: 384 Počet platných odovzdaných hlasov: 86 Volebná účasť: 22,3% Kandidáti: Ľuboš Brunovský – 71 hlasov Radoslav Chynoranský – 26 hlasov Jozefína Kovačičová – 68 hlasov Michaela Srnová – 64 hlasov Za poslancov obecného zastupiteľstva v Naháči na funkčné obdobie 2014–2018 boli zvolení Ľuboš Brunovský, Jozefína Kovačičová a Michaela Srnová. Náhradníkom je Radoslav Chynoranský

detail oznamu

03.03.2015 22:05 - úradná tabuľa 

Oznámenie o mieste a čase konania NOVÝCH VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Nové voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 7.marca 2015 v čase od 7:00 do 20:00 hod. V obci Naháč sa budú voliť traja poslanci zo štyroch zaregistrovaných kandidátov. Miesto konania volieb: Sála Kultúrneho domu Naháč, Naháč 84 V prípade záujmu voľby do prenosnej volebnej schránky kontaktujte členov okrskovej volebnej komisie buď osobne alebo na tel. čísle 033/5575 142.

detail oznamu

25.02.2015 22:34 - úradná tabuľa 

Príjímanie detí do Materskej školy na školský rok 2015/2016 - výzva na zasielanie žiadostí

Obec Naháč ako zriadovateľ Materskej školy v Naháči vyzýva rodičov, ktorí chcú v školskom roku 2015/2016 umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia, aby vyplnili priloženú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorá musí obsahovať potvrdenie detského lekára. Vyplnené žiadosti doručte na Obecný úrad v Naháči, osobne alebo poštou do 16. marca 2015.

detail oznamu

08.02.2015 20:19 - úradná tabuľa 

Prenájom obecného bytu

ObÚ v Naháči oznamuje, že od 1.3.2015 má voľný trojizbový byt o celkovej ploche 74,7 m2, nachádzajúci sa na II. poschodí kultúrneho domu, súpisné číslo 84. Záujemcovia o prenájom predmetného bytu zasielajte písomné žiadosti na ObÚ Naháč do 21. februára 2015.

detail oznamu

08.02.2015 00:43 - úradná tabuľa 

Výsledky hlasovania v referende v obci Naháč

Zdroj: http://volbysr.sk/sk/tab04.html

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157