141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

detail oznamu

06.09.2016 08:55 - úradná tabuľa 

Obecný úrad v Naháči, dáva do pozornosti blížiaci sa termín plynutia lehoty 11. september 2016 – podania kandidátnych listín

Obecný úrad v Naháči, dáva do pozornosti blížiaci sa termín plynutia lehoty 11. september 2016 – podania kandidátnych listín (zabezpečia politické strany a nezávislí kandidáti). Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne, zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty, čiže 11. septembra 2016, t. j. nedeľa do 24.00 hod. V zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, obec Naháč zverejňuje telefónne číslo zapisovateľky okrskovej volebnej komisie: 033/ 55 75 142

detail oznamu

28.08.2016 13:47 - obecné oznamy 

Deň Ústavy SR

Deň Ústavy SR

detail oznamu

26.08.2016 14:05 - úradná tabuľa 

Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva.

Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva.

detail oznamu

22.08.2016 09:40 - úradná tabuľa 

Prerušenie distribúcie elektriny: 7. 9. 2016

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 07.09.2016 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 08:00 hod. do 10:30 hod.: NAHÁČ č. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107/VE, 108, 108/VZ, 109, 110, 111, 112, 113, 113/ZA, 114, 115, 116, 117, 117/VZ, 118, 119, 120, 121, 121/ZA, 122, 122/ZA, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 135/VE, 156, 16/3, 162, 167, 167/OP, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 174/BL, 175, 175/TS, 181, 183, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 66/BL, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/VE, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 V čase od 11:00 hod. do 13:30 hod.: NAHÁČ č. 10, 11, 12, 129, 13, 131, 132, 133, 135, 135/BL, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 150/VE, 151, 153, 154/TS, 158, 159, 16, 160, 161, 163, 164, 165, 165/BL, 17, 176, 178, 18, 2, 226/23, 3, 5, 6, 63, 8, 8/VE, 9

detail oznamu

16.08.2016 12:18 - PSÚ 

Zverejnenie ponuky na využitie predkupného práva

Uverejňujeme ponuku na využitie predkupného práva. Informácie môžete získať u predsedu PSÚ v Naháči.

detail oznamu

10.08.2016 12:47 - úradná tabuľa 

Poštový úrad

Obecný úrad oznamuje, že dňa 12.8.2016, t.j. v piatok bude Poštový úrad v Naháči otvorený od ​ 7.30 do 9.00 hod. z dôvodu opravy schodiska.

detail oznamu

05.08.2016 20:58 - podujatia 

Futbalový zápas

ŠK Naháč odohrá dňa 7.8.2016 o 17.00 hod. v rámci začínajúceho ročníka 2016/2017 VII. ligy SWAN-ObFZ Trnava majstrovský futbalový zápas s TJ Družstevník Košolná. Príďte povzbudiť našich futbalistov.

detail oznamu

04.08.2016 15:28 - úradná tabuľa 

Dovolenka: pracovníčka Ocú Naháč

Od. 5. 8. 2016 do 19. 8. 2016 bude mať pracovníčka Ocú v Naháči dovolenku.

detail oznamu

01.08.2016 22:07 - úradná tabuľa 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - výskum fasády Pamätného domu J.Fándlyho

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Architektonicko – historický výskum fasády Pamätného domu J.Fándlyho

detail oznamu

25.07.2016 08:55 - úradná tabuľa 

Pripomienky k cestovným poriadkom 2016/2017

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov informujeme občanov, o možnosti zaslať požiadavky resp. pripomienky k cestovným poriadkom, v rámci celoštátnych zmien cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2016/2017. Vaše požiadavky a pripomienky zasielajte na adresu Ocú v Naháči, kde budú spracované a postúpené príslušnému úradu.

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151