Oznamy - detail

späť

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

06.02.2018 07:35 - Samospráva


Pozvánka na  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva
P o z v á n k a

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9.2.2018 o 18­.30 hod. v sále KD v Naháči

Program
  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Naháč
  5. Diskusia
  6. Záver

V Naháči, 5.2.2018
Vladimír Kašša
starosta obce


Zobraziť info o odoberaní oznamovZobraziť info o odoberaní oznamov

zavrieť oknozavrieť okno

NEWSLETTER

Vážený užívateľ,
pripravili sme pre Vás službu, zasielania oznamov elektronickou poštou.

Ak máte záujem o zasielanie oznamov zo stránky www.obecnahac.sk, vyplňte formulár svojou e-mailovou adresou. Po odoslaní Vám príde potvrdzujúci e-mail o aktivovaní služby odoberania oznamov.

Zasielanie oznamov možete zrušiť kliknutím na deaktivačnú linku, ktorá je súčasťou každého e-mailu, o zrušení budete informovaný správou. Službu si kedykoľvek možete obnoviť.