Jarné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

detail oznamu

28.01.2019 14:49 - úradná tabuľa 

Dane a poplatky v obci Naháč v roku 2019

Obec Naháč oznamuje, že minulý týždeň boli doručené všetkým občanom výmery daní a poplatkov na rok 2019, a to: daň zo stavieb a nehnuteľností, daň za psa komunálny odpad, vodné za II. polrok 2018 a poplatok za káblovú televíziu. Na rok 2019 sa zvyšoval iba poplatok za káblovú televíziu na 48€/ročne. Žiadame občanov, aby si všetky doručené výmery skontrolovali a pri platbách dôsledne dodržovali stanovené termíny. Je v záujme občanov, aby si odkladali potvrdenia o zaplatení.

detail oznamu

28.01.2019 12:08 - podujatia 

2% pre Športový klub Naháč

IČO:18049885 Právna forma: Občianske združenie Obchodné meno: Športový klub Naháč Sídlo: Naháč 167

detail oznamu

27.01.2019 14:45 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 31.01.2019 18:30

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, v Naháči, ktoré sa bude konať dňa 31.1.2019 o 18,30 hod. v sále Kultúrneho domu v Naháči.

detail oznamu

15.01.2019 11:59 - úradná tabuľa 

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 201901

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 201901

detail oznamu

12.01.2019 07:00 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: piatok - 12.04.2019 07:00

e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu obec.nahac84@gmail.com

detail oznamu

08.01.2019 13:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 13.01.2019 16:00

Pozvánka na koncert Suchovského speváckeho zboru

Farský úrad Naháč Vás pozýva na koncert Suchovského speváckeho zboru, ktorý sa uskutoční 13.1.2019 (nedeľa) o 16:00 hod. v kostole v Naháči. Vstupné: dobrovoľné Po koncerte je pre účastníkov zabezpečené malé občerstvenie.

detail oznamu

01.01.2019 12:36 - úradná tabuľa 

Novoročné blahoželanie starostu obce

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil v prvý deň Nového roka 2019 v mene svojom i mene poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu. Rok 2018, s ktorým sme sa pred niekoľkými hodinami rozlúčili, bol významný pre našu obec najmä z toho dôvodu, že sa ukončilo niekoľkoročné turbulentné obdobie sprevádzané rôznymi problémami v samospráve obce. V tomto roku je nevyhnutné postupne pracovať na riešení problémov aktuálnych, ale aj tých z minulého obdobia a klásť čoraz väčší dôraz na rozvoj obce a skvalitnenie života občanov po všetkých stránkach. Na záver Vám všetkým prajem veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, životného optimizmu, úspechov v osobnom a pracovnom živote, ale aj v našom spoločnom spolunažívaní v obci Naháč. Ďakujem za pozornosť a prajem dobrú chuť k sviatočnému obedu! PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta obce /príhovor prednesený dňa 1.1.2019 o 11:50 hod. v miestnom rozhlase/

detail oznamu

27.12.2018 11:10 - úradná tabuľa 

Odpis Vodomerov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v od 27.12.2018 až do 4. 1.2019 sa bude vykonávať odpis vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili a vyprázdnili vodomerné šachty, poprípade aby si odpis vodomeru vykonali samostatne a odovzdali ho pracovníkovi, alebo na obecný úrad. Občania, ktorým odpis vody nebude vykonaný z dôvodu neprítomnosti, budú upozornení oznamom vloženým do poštovej schránky.

detail oznamu

27.12.2018 10:38 - úradná tabuľa 

Dovolenka - MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej

Od 31.12.2018 do 4. 1. 2019 bude ambulancia MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. zastupuje MUDr. Dvoržáková v pondelok a v stredu v Bolerázi, v utorok v Šelpiciach

detail oznamu

21.12.2018 18:53 - úradná tabuľa 

Vianočné blahoželanie

Krásne prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku veľa šťastia, lásky a porozumenia želá starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10