Letné fotografie

Dokumenty - zmluvy - rok 2019

Rok:

Číslo Dátum zverej. Popis Partner Na stiahnutie
201917 28.06.
2019
Zmluva o dielo - rekonštrukcia cesty Pusté Alpine Slovakia spol. s.r.o. 6.11 MB  
201916 18.06.
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na Architektonicko-historický výskum fasády Pamätného domu J. Fándlyho v Naháči Trnavský samosprávny kraj 1.56 MB  
201915 13.06.
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu ZOZ Spoločný obecný úrad Cífer 3.94 MB  
201914 03.06.
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie Miestna organizácia zdravotne postihnutých v Dechticiach 1.05 MB  
201913 13.05.
2019
Poskytnutie príspevku v peňažnej forme / MDD 2019 ZŠ s MŠ Trstín 263 kB  
201912 06.05.
2019
Licenčná zmluva uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona 185/2015 TENDERnet, s.r.o. 722 kB  
201911 08.04.
2019
Zmluva o poskytovaní služieb Dodatok OBORIL 243 kB  
201909 30.03.
2019
Zmluva o nájme MŠ Tvaroška Martin, Ing. 953 kB  
201910 30.03.
2019
Zmluva o prevádzkovaní KDS v obci Naháč KABELTELSAT s.r.o. 1.65 MB  
201908 29.03.
2019
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci HARŠÁNY advokáti, s.r.o. 391 kB  
201907 12.03.
2019
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu ZOZ Spoločný obecný úrad 6.61 MB  
201906 28.02.
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč Športový klub Naháč 495 kB  
201905 20.02.
2019
Zamestnávateľská zmluva NN Tatry - Sympatia, d.d.d., a.s. 2.28 MB  
201904 08.02.
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Naháči 453 kB  
201902 01.02.
2019
Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi Humana People to People Slovakia o. z. 878 kB  
201903 01.02.
2019
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa osobnyudaj.sk, s.r.o. 3.84 MB  
201901 14.01.
2019
Zmluva a dodatok o poskytovaní verejných služieb Orange 7 MB  
2018/15 08.01.
2019
Zmluva o nakladaní s odpadmi ENVIPAK 514 kB  
2018/16 02.01.
2019
Kolektívna zmluva Sloves 2.55 MB