Letné fotografie

Samospráva - obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu:Ing. Juraj Počuch
Kandidát:nezávislý
E-mail:pocuch.nahac@gmail.com
Člen OZ:Ľuboš Brunovský
Kandidát:nezávislý
E-mail:brunovsky.nahac@gmail.com
Člen OZ:Ondrej Holický
Kandidát:nezávislý
E-mail:holicky.nahac@gmail.com
Člen OZ:Ing. Henrich Konečný
Kandidát:nezávislý
E-mail:konecny.nahac@gmail.com
Člen OZ:Ing. Peter Vidlička
Kandidát:nezávislý
E-mail:vidlicka.nahac@gmail.com
Poslanci obce Naháč