Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Pozvánka na podujatie - Veľkonočné stretnutie na nádvorí

06.04.2023 14:29 - obecné oznamy 

Pozývame všetkých občanov, rodinných príslušníkov a návštevy

na veľkonočné stretnutie na nádvorí kostola v Naháči,

ktoré sa uskutoční na veľkonočnú nedeľu dňa 9.4.2023 od 10:45 hod.

Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie, pohostenie a hudobný program.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jej priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce: www.obecnahac.sk. V prípade nesúhlasu so zverejnením napíšte na: obec.nahac84@gmail.com.

Pozývame všetkých občanov, rodinných príslušníkov a návštevy

na veľkonočné stretnutie na nádvorí kostola v Naháči,

ktoré sa uskutoční na veľkonočnú nedeľu dňa 9.4.2023 od 10:45 hod.

Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie, pohostenie a hudobný program.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jej priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce: www.obecnahac.sk. V prípade nesúhlasu so zverejnením napíšte na: obec.nahac84@gmail.com.