späť

Referendum 2023 - Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

16.11.2022 14:00 - úradná tabuľa 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom) najneskôr 2.12.2022.

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

E-mailová adresa na doručovanie žiadostí: obec.nahac84@gmail.com Korešpondenčná adresa na doručovanie žiadostí : Obec Naháč , Naháč 84, 91965 Naháč

Na stiahnutie:

 21 kB Žiadosť