Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Platba miestnych daní a poplatkov

16.05.2022 11:42 - obecné oznamy 

Od utorka 17.5.2022 bude zamestnankyňa OcÚ distribuovať rozhodnutia k výmeru dane z nehnuteľnosti, Komunálny odpad za rok 2022 Rozhodnutia doručené do domácností sa budú odovzdávať oproti podpisu.

Úhrada daní je možná osobne v pokladni OcÚ od stredy 18.05.2022 alebo už aj elektronicky cez INTERNETBANKING okamžite po doručení rozhodnutia bez návštevy kancelárie OcÚ.

Pri platbe cez internetbanking prosím dajte pozor na :

• Správne číslo účtu v tvare IBAN

• Variabilný symbol uvádzajte z rozhodnutia, ktoré obdržíte

• Konštantný symbol uvádzajte v tvare 0558

• Platbu cez internetbanking uhrádzajte prevodom

V prípade akýchkoľvek otázok k vydanému výmeru kontaktujte OcÚ v úradných hodinách na čísle telefónu uvedeného na rozhodnutí. 033 55 75 142

Od utorka 17.5.2022 bude zamestnankyňa OcÚ distribuovať rozhodnutia k výmeru dane z nehnuteľnosti, Komunálny odpad za rok 2022 Rozhodnutia doručené do domácností sa budú odovzdávať oproti podpisu.

Úhrada daní je možná osobne v pokladni OcÚ od stredy 18.05.2022 alebo už aj elektronicky cez INTERNETBANKING okamžite po doručení rozhodnutia bez návštevy kancelárie OcÚ.

Pri platbe cez internetbanking prosím dajte pozor na :

• Správne číslo účtu v tvare IBAN

• Variabilný symbol uvádzajte z rozhodnutia, ktoré obdržíte

• Konštantný symbol uvádzajte v tvare 0558

• Platbu cez internetbanking uhrádzajte prevodom

V prípade akýchkoľvek otázok k vydanému výmeru kontaktujte OcÚ v úradných hodinách na čísle telefónu uvedeného na rozhodnutí. 033 55 75 142