Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

ZBER ODPADOV

19.07.2012 15:00 - úradná tabuľa 

Oznamujeme občanom že v pondelok, v ranných hodinách bude firma .A.S.A. Trnava zberať v našej obci nasledovné odpady:

 • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • Batérie a akumulátory
 • Elektroodpad z domácností ( Chladničky, pračky, počítače, televízory …)
 • Pneumatiky z osobných aut ( iné pneumatiky nevykladajte – nezoberú Vám ich )

  Odpady si včas vyložte pred dom !!!

Oznamujeme občanom že v pondelok, v ranných hodinách bude firma .A.S.A. Trnava zberať v našej obci nasledovné odpady:

 • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • Batérie a akumulátory
 • Elektroodpad z domácností ( Chladničky, pračky, počítače, televízory …)
 • Pneumatiky z osobných aut ( iné pneumatiky nevykladajte – nezoberú Vám ich )

  Odpady si včas vyložte pred dom !!!