Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Platnosť negatívneho výsledku antigénového testu

31.03.2021 13:45 - obecné oznamy 

Na základe uznesenia vlády SR bude platnosť negatívneho antigénového testu vykonaného v termíne od 1.4. do 4.4.2021 predĺžená do 11.4.2021.

Aj napriek tomu RÚVZ Trnava dôrazne odporúča testovanie v 7 dňových intervaloch, pretože:
a) všetky okresy okolo nás sú bordové
b) občania cestujú z TT okresu za prácou do iných okresov, teda test potrebujú
c) najvyššia chorobnosť je u vekovej hranice 15–21 r. (teda stredné a vysoké školy)

Aj keď budeme „zelený okres“, resp. „zelený kraj“, tak rodičia školákov sa budú musieť preukazovať testom – nie starším ako 7 dní

Z tohto dôvodu sa pravdepodobne bude testovať v obci Naháč pravidelne v týždňových intervaloch.

Na základe uznesenia vlády SR bude platnosť negatívneho antigénového testu vykonaného v termíne od 1.4. do 4.4.2021 predĺžená do 11.4.2021.

Aj napriek tomu RÚVZ Trnava dôrazne odporúča testovanie v 7 dňových intervaloch, pretože:
a) všetky okresy okolo nás sú bordové
b) občania cestujú z TT okresu za prácou do iných okresov, teda test potrebujú
c) najvyššia chorobnosť je u vekovej hranice 15–21 r. (teda stredné a vysoké školy)

Aj keď budeme „zelený okres“, resp. „zelený kraj“, tak rodičia školákov sa budú musieť preukazovať testom – nie starším ako 7 dní

Z tohto dôvodu sa pravdepodobne bude testovať v obci Naháč pravidelne v týždňových intervaloch.