Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Sprísnený zákaz vychádzania od 27.1.2021

26.01.2021 09:39 - obecné oznamy 

KDE OD 27.1.2021 NEGATÍVNY TEST POTREBUJETE:

➡Práca, pracovný pohovor a uzavretie pracovnej zmluvy ➡pošta, banka, poisťovňa ➡čistiareň odevov, opravovňa obuvi, trafika, optika, knižnica ➡servis bicyklov, autoservis, STK ➡výdajné miesta obchodov, zásielkovní, e-shopov ➡orgán verejnej moci na úkon, ktorý sa nedá spraviť na diaľku ➡pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v okrese (výnimky majú deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov, osoby ZŤP) ➡vycestovanie do zahraničia a cesta späť ➡cesta žiaka 2. stupňa a poslucháča do školy ➡sprevádzanie dieťaťa do MŠ, žiaka a poslucháča do školy ➡povolené hromadné podujatie.

KDE OD 27.01.2021 NE­GATÍVNY TEST NEPOTREBUJETE:

➡Nákup a zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode alebo obdobnom mieste (potraviny, lieky krmivo pre zvieratá atď) ➡lekár a lekáreň ➡testovanie na covid-19 ➡pohreb, uzavretie manželstva, krst ➡starostlivosť o blízku osobu, ktorá je na to odkázaná ➡vychádzka s dieťaťom do 3 rokov do 1 km od bydliska ➡veterinárna starostlivosť ➡cesta dieťaťa do MŠ a do I. stupňa ZŠ ➡cesta dieťaťa za rodičom ➡dostavenie sa pred OČTK ➡Súdne pojednávanie

Podrobnejšie informácie sú vo vyhláškach a uznesení vlády:

VYHLÁŠKY ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR https://www.uvzsr.sk/index.php?…

UZNESENIA VLÁDY https://rokovania.gov.sk/…rial/25657/1 https://rokovania.gov.sk/…rial/25669/1

KDE OD 27.1.2021 NEGATÍVNY TEST POTREBUJETE:

➡Práca, pracovný pohovor a uzavretie pracovnej zmluvy ➡pošta, banka, poisťovňa ➡čistiareň odevov, opravovňa obuvi, trafika, optika, knižnica ➡servis bicyklov, autoservis, STK ➡výdajné miesta obchodov, zásielkovní, e-shopov ➡orgán verejnej moci na úkon, ktorý sa nedá spraviť na diaľku ➡pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v okrese (výnimky majú deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov, osoby ZŤP) ➡vycestovanie do zahraničia a cesta späť ➡cesta žiaka 2. stupňa a poslucháča do školy ➡sprevádzanie dieťaťa do MŠ, žiaka a poslucháča do školy ➡povolené hromadné podujatie.

KDE OD 27.01.2021 NE­GATÍVNY TEST NEPOTREBUJETE:

➡Nákup a zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode alebo obdobnom mieste (potraviny, lieky krmivo pre zvieratá atď) ➡lekár a lekáreň ➡testovanie na covid-19 ➡pohreb, uzavretie manželstva, krst ➡starostlivosť o blízku osobu, ktorá je na to odkázaná ➡vychádzka s dieťaťom do 3 rokov do 1 km od bydliska ➡veterinárna starostlivosť ➡cesta dieťaťa do MŠ a do I. stupňa ZŠ ➡cesta dieťaťa za rodičom ➡dostavenie sa pred OČTK ➡Súdne pojednávanie

Podrobnejšie informácie sú vo vyhláškach a uznesení vlády:

VYHLÁŠKY ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR https://www.uvzsr.sk/index.php?…

UZNESENIA VLÁDY https://rokovania.gov.sk/…rial/25657/1 https://rokovania.gov.sk/…rial/25669/1