Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Oznam - Západoslovenská energetika

03.11.2020 21:10 - obecné oznamy 

Pracovníci ZSE , a.s., začínajú v obci v období od 4.11.2020 vykonávať aktivitu zameranú na prideľovanie poruchových štítkov na odberné miesta, aktualizácie zákazníckych údajov na základe databázy ZSE a.s. a znižovanie cien za dodávku energií.

Totožnosť pracovníkov je možné si overiť na bezplatnej zákazníckej linke : ZSE – 0850 111 555

Všetci naši zamestnanci sú oblečení v pracovnom odeve ZSE , viditeľne označení preukazom pracovníka ZSE a.s. s jeho menom a číslom pracovníka a každý má vystavené poverenie ZSE a.s. na prácu priamo v teréne.

Pracovníci ZSE , a.s., začínajú v obci v období od 4.11.2020 vykonávať aktivitu zameranú na prideľovanie poruchových štítkov na odberné miesta, aktualizácie zákazníckych údajov na základe databázy ZSE a.s. a znižovanie cien za dodávku energií.

Totožnosť pracovníkov je možné si overiť na bezplatnej zákazníckej linke : ZSE – 0850 111 555

Všetci naši zamestnanci sú oblečení v pracovnom odeve ZSE , viditeľne označení preukazom pracovníka ZSE a.s. s jeho menom a číslom pracovníka a každý má vystavené poverenie ZSE a.s. na prácu priamo v teréne.