Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Celoplošné testovanie COVID - 19 v obci Naháč - usmernenie

30.10.2020 10:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 01.11.2020 07:00

• Odberné miesto: sála Kultúrneho domu v Naháči, č. 84

• Termín testovania: 1.11.2020 a 8.11. 2020

• Čas testovania: 7:00 hod. – 22:00 hod., počas testovania budú dve prestávky: 12:00 hod. – 13:00 hod. a 17:30 hod. – 18:15 hod.

• Adresáti testovania: osoby od 10 rokov do 65 rokov. Testovania v Naháči sa môže zúčastniť ktorákoľvek osoba, aj nad 65 rokov a aj osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci.

Harmonogram testovania v obci Naháč: Tento harmonogram je orientačný a má zabrániť zbytočnému hromadeniu záujemcov o testovanie pred testovacou miestnosťou. V Naháči sa budeme riadiť systémom podľa čísiel domov, pričom vychádzame z dostupných informácií, najmä z toho, že v našej obci by sa testovania malo zúčastniť cca 290 ľudí. Budeme postupovať nasledovne:

Čas testovania Čísla domov

7:00–9:30 0–26

9:30–12:00 29–80

PRESTÁVKA 12:00–13:00

13:00–15:30 81–111

15:30–17:30 112–158

PRESTÁVKA 17:30–18:15

18:15–20:30 159–188

20:00–22:00 podľa situácie

POSTUP TESTOVANIA:

1. Príchod Osoba, ktorá sa chce zúčastniť testovania si so sebou zoberie OBČIANSKY PREUKAZ (u detí je potrebný PREUKAZ POISTENCA) a zaradí sa do zástupu čakajúcich pred Kultúrnym domom. Pri čakaní je nutné dodržiavať základné protiepidemio­logické opatrenia – RÚŠKO a ODSTUP 2 metre. Pri čakaní v rade buďme všetci trpezliví a správajme sa slušne. Na poriadok pred miestnosťou a dodržiavanie všetkých opatrení bude dohliadať POLICAJT.

2. Vstup Vstup do testovacej miestnosti – sály Kultúrneho domu – bude zabezpečený cez bočné núdzové dvere a bude koordinovaný. Nakoľko sme tento rok kompletne zrekonštruovali sálu, žiadam všetkých, aby si pred vstupom do sály riadne očistili obuv. Pri dverách z vnútornej strany bude DEZINFEKČNÝ STOJAN – treba si vydezinfikovať ruky. Potom sa postupuje podľa smerových šípok.

3. Registrácia Následne osoba pristúpi k administratívnemu pracovníkovi, ktorému ukáže OBČIANSKY PREUKAZ – najprv z jednej strany potom z druhej strany. Pracovník ho zapíše do zoznamu, podá mu LÍSTKY s číslom a VRECKOVKU a ďalej sa presunie k odberovému miestu – k paravanu.

4. Úkony pred odberom vzorky Pred odberom vzorky si každá osoba ZAKAŠLE a vreckovkou, ktorú mu dal administratívny pracovník si vyčistí NOS (vysmrká sa). Následne vreckovku odhodí do pripravenej nádoby, VYDEZINFIKUJE si ruky na dezinfekčnom stojane a postúpi ďalej za paravan k samotnému odberu.

5. Odber vzorky Osoba najprv odovzdá LÍSTKY pracovníkovi číslo 2 a pristúpi k pracovníkovi číslo 1 na samotný odber vzorky. Pracovník č. 1 vyzve osobu, aby si sňala rúško za účelom odobratia vzorky z nosohltana. Po odobratí vzorky si opätovne nasadí rúško a presunie sa do čakacej zóny.

6. Čakacia zóna V čakacej zóne občan ČAKÁ na výsledok testu tak, že sedí na pripravených stoličkách v rozostupoch.

7. Administrácia výsledkov Po približne 15–30 minútach vojak odovzdá výsledky testu administratívnemu pracovníkovi, ktorý zapíše a vypíše potrebné náležitosti. Následne vyzve podľa čísla osobu, aby si prišla po výsledky – zdravotnícky certifikát. Osoba sa preukáže lístkom s číslom, ktorý následne odhodí do koša a predloží administratívnemu zamestnancovi OBČIANSKY PREUKAZ na základe ktorého sa vypíše zdravotnícky certifikát.

8. Odchod Následne osoba opustí odberné miesto – v našom prípade sa bude vychádzať cez vstupné dvere do sály a následne zadným východom Kultúrneho domu podľa pokynov šípkového systému. Na poriadok budú dohliadať HASIČI

• Odberné miesto: sála Kultúrneho domu v Naháči, č. 84

• Termín testovania: 1.11.2020 a 8.11. 2020

• Čas testovania: 7:00 hod. – 22:00 hod., počas testovania budú dve prestávky: 12:00 hod. – 13:00 hod. a 17:30 hod. – 18:15 hod.

• Adresáti testovania: osoby od 10 rokov do 65 rokov. Testovania v Naháči sa môže zúčastniť ktorákoľvek osoba, aj nad 65 rokov a aj osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci.

Harmonogram testovania v obci Naháč: Tento harmonogram je orientačný a má zabrániť zbytočnému hromadeniu záujemcov o testovanie pred testovacou miestnosťou. V Naháči sa budeme riadiť systémom podľa čísiel domov, pričom vychádzame z dostupných informácií, najmä z toho, že v našej obci by sa testovania malo zúčastniť cca 290 ľudí. Budeme postupovať nasledovne:

Čas testovania Čísla domov

7:00–9:30 0–26

9:30–12:00 29–80

PRESTÁVKA 12:00–13:00

13:00–15:30 81–111

15:30–17:30 112–158

PRESTÁVKA 17:30–18:15

18:15–20:30 159–188

20:00–22:00 podľa situácie

POSTUP TESTOVANIA:

1. Príchod Osoba, ktorá sa chce zúčastniť testovania si so sebou zoberie OBČIANSKY PREUKAZ (u detí je potrebný PREUKAZ POISTENCA) a zaradí sa do zástupu čakajúcich pred Kultúrnym domom. Pri čakaní je nutné dodržiavať základné protiepidemio­logické opatrenia – RÚŠKO a ODSTUP 2 metre. Pri čakaní v rade buďme všetci trpezliví a správajme sa slušne. Na poriadok pred miestnosťou a dodržiavanie všetkých opatrení bude dohliadať POLICAJT.

2. Vstup Vstup do testovacej miestnosti – sály Kultúrneho domu – bude zabezpečený cez bočné núdzové dvere a bude koordinovaný. Nakoľko sme tento rok kompletne zrekonštruovali sálu, žiadam všetkých, aby si pred vstupom do sály riadne očistili obuv. Pri dverách z vnútornej strany bude DEZINFEKČNÝ STOJAN – treba si vydezinfikovať ruky. Potom sa postupuje podľa smerových šípok.

3. Registrácia Následne osoba pristúpi k administratívnemu pracovníkovi, ktorému ukáže OBČIANSKY PREUKAZ – najprv z jednej strany potom z druhej strany. Pracovník ho zapíše do zoznamu, podá mu LÍSTKY s číslom a VRECKOVKU a ďalej sa presunie k odberovému miestu – k paravanu.

4. Úkony pred odberom vzorky Pred odberom vzorky si každá osoba ZAKAŠLE a vreckovkou, ktorú mu dal administratívny pracovník si vyčistí NOS (vysmrká sa). Následne vreckovku odhodí do pripravenej nádoby, VYDEZINFIKUJE si ruky na dezinfekčnom stojane a postúpi ďalej za paravan k samotnému odberu.

5. Odber vzorky Osoba najprv odovzdá LÍSTKY pracovníkovi číslo 2 a pristúpi k pracovníkovi číslo 1 na samotný odber vzorky. Pracovník č. 1 vyzve osobu, aby si sňala rúško za účelom odobratia vzorky z nosohltana. Po odobratí vzorky si opätovne nasadí rúško a presunie sa do čakacej zóny.

6. Čakacia zóna V čakacej zóne občan ČAKÁ na výsledok testu tak, že sedí na pripravených stoličkách v rozostupoch.

7. Administrácia výsledkov Po približne 15–30 minútach vojak odovzdá výsledky testu administratívnemu pracovníkovi, ktorý zapíše a vypíše potrebné náležitosti. Následne vyzve podľa čísla osobu, aby si prišla po výsledky – zdravotnícky certifikát. Osoba sa preukáže lístkom s číslom, ktorý následne odhodí do koša a predloží administratívnemu zamestnancovi OBČIANSKY PREUKAZ na základe ktorého sa vypíše zdravotnícky certifikát.

8. Odchod Následne osoba opustí odberné miesto – v našom prípade sa bude vychádzať cez vstupné dvere do sály a následne zadným východom Kultúrneho domu podľa pokynov šípkového systému. Na poriadok budú dohliadať HASIČI