Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Cintorín v Naháči je pre verejnosť uzatvorený do odvolania

27.10.2020 09:06 - obecné oznamy 

Obecný úrad opätovne pripomína občanom, že na základe uznesenia vlády SR je od soboty 24.10.2020 zákaz vychádzania.

Z uvedeného dôvodu je okrem iného zakázané aj navštevovanie cintorínov. Žiadame občanov, aby toto nariadenie vlády rešpektovali a nepohybovali sa po miestnom cintoríne v Naháči ani za účelom dovozu kvetov ani za účelom pálenia kahancov.

Obecný úrad opätovne pripomína občanom, že na základe uznesenia vlády SR je od soboty 24.10.2020 zákaz vychádzania.

Z uvedeného dôvodu je okrem iného zakázané aj navštevovanie cintorínov. Žiadame občanov, aby toto nariadenie vlády rešpektovali a nepohybovali sa po miestnom cintoríne v Naháči ani za účelom dovozu kvetov ani za účelom pálenia kahancov.