Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Odpis stavu vodomerov

29.06.2020 14:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: pondelok - 06.07.2020 07:00

Obecný úrad oznamuje občanom, že v dňoch od 6.7.2020 až do 10. 7.2020 sa bude vykonávať odpis vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili a vyprázdnili vodomerné šachty, poprípade aby si odpis vodomeru vykonali samostatne a odovzdali ho pracovníkovi. Občania, ktorým odpis vody nebude vykonaný z dôvodu neprítomnosti, budú upozornení oznamom vloženým do poštovej schránky.

Stav vodomeru môžete nahlásiť aj prostredníctvom telefónu na telefónnom čísle 033 55 75 142, v pracovných dňoch od 7:00 – 15:00 hod.

Obecný úrad oznamuje občanom, že v dňoch od 6.7.2020 až do 10. 7.2020 sa bude vykonávať odpis vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili a vyprázdnili vodomerné šachty, poprípade aby si odpis vodomeru vykonali samostatne a odovzdali ho pracovníkovi. Občania, ktorým odpis vody nebude vykonaný z dôvodu neprítomnosti, budú upozornení oznamom vloženým do poštovej schránky.

Stav vodomeru môžete nahlásiť aj prostredníctvom telefónu na telefónnom čísle 033 55 75 142, v pracovných dňoch od 7:00 – 15:00 hod.