Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Oznam - Platba miestnych daní a poplatkov

08.06.2020 11:10 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: utorok - 09.06.2020 07:00

Od utorka 9.6.2020 bude zamestnankyňa OcÚ distribuovať rozhodnutia k výmeru dane z nehnuteľnosti, poplatky za KDS, Komunálny odpad za rok 2020 a výmery za vodné za II. polrok 2019. Rozhodnutia doručené do domácností sa budú odovzdávať oproti podpisu. Žiadame občanov aby pri preberaní písomností mali nasadené rúško a pripravené vlastné pero k podpisu.

Úhrada daní je možná osobne v pokladni OcÚ od stredy 10.6.2020 alebo už aj elektronicky cez INTERNETBANKING okamžite po doručení rozhodnutia bez návštevy kancelárie OcÚ.

Pri platbe cez internetbanking prosím dajte pozor na :

• Správne číslo účtu v tvare IBAN

• Variabilný symbol uvádzajte z rozhodnutia, ktoré obdržíte

• Konštantný symbol uvádzajte v tvare 0558

• Platbu cez internetbanking uhrádzajte prevodom

V prípade akýchkoľvek otázok k vydanému výmeru kontaktujte OcÚ v úradných hodinách na čísle telefónu uvedeného na rozhodnutí. 033 55 75 142

Od utorka 9.6.2020 bude zamestnankyňa OcÚ distribuovať rozhodnutia k výmeru dane z nehnuteľnosti, poplatky za KDS, Komunálny odpad za rok 2020 a výmery za vodné za II. polrok 2019. Rozhodnutia doručené do domácností sa budú odovzdávať oproti podpisu. Žiadame občanov aby pri preberaní písomností mali nasadené rúško a pripravené vlastné pero k podpisu.

Úhrada daní je možná osobne v pokladni OcÚ od stredy 10.6.2020 alebo už aj elektronicky cez INTERNETBANKING okamžite po doručení rozhodnutia bez návštevy kancelárie OcÚ.

Pri platbe cez internetbanking prosím dajte pozor na :

• Správne číslo účtu v tvare IBAN

• Variabilný symbol uvádzajte z rozhodnutia, ktoré obdržíte

• Konštantný symbol uvádzajte v tvare 0558

• Platbu cez internetbanking uhrádzajte prevodom

V prípade akýchkoľvek otázok k vydanému výmeru kontaktujte OcÚ v úradných hodinách na čísle telefónu uvedeného na rozhodnutí. 033 55 75 142