Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Informácia o webovej stránke trnavských notárov

18.05.2020 14:40 - obecné oznamy 

Obecný úrad Naháč informuje obyvateľov obce o webovej stránke trnavských notárov / súdnych komisárov : www.porucitel.sk

Na tejto stránke nájdu obyvatelia obce základné informácie o dedení, kontaktné údaje na notárov pôsobiacich v okrese Trnava a elektronickú službu: Žiadosť o urýchlenie dedičského konania.

Vzhľadom k tomu, že ide o pilotný projekt, dovoľujeme si Vás informovať, že táto služba je lokálna, určená obciam okresu Trnava.

Obecný úrad Naháč informuje obyvateľov obce o webovej stránke trnavských notárov / súdnych komisárov : www.porucitel.sk

Na tejto stránke nájdu obyvatelia obce základné informácie o dedení, kontaktné údaje na notárov pôsobiacich v okrese Trnava a elektronickú službu: Žiadosť o urýchlenie dedičského konania.

Vzhľadom k tomu, že ide o pilotný projekt, dovoľujeme si Vás informovať, že táto služba je lokálna, určená obciam okresu Trnava.