Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Oznam FCC: vývoz komunálneho odpadu z domácností

18.03.2020 14:58 - obecné oznamy 

Žiadame obyvateľov obce, aby vykladali pred dom v termínoch zberu odpadu iba nádoby alebo vrecia, ktoré sú dohodnuté.

Keďže sa obyvateľstvo zdržiava prevažne doma, dochádza k zvýšeniu produkcie odpadu a obyvatelia osobne oslovujú osádky vozidiel k odberu ďalšieho odpadu.

Aby sme naďalej dokázali plniť harmonogramy zvozu odpadu, musíme zabezpečiť maximálnu ochranu zdravia našich zamestnancov, nie je preto možný osobný kontakt obyvateľov, zbiera sa výlučne odpad v dohodnutom rozsahu.

V prípade akýchkoľvek zmien v harmonogramoch a systéme zberu s ohľadom na budúci vývoj bezpečnostných opatrení Vás budeme informovať.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

S pozdravom

FCC Trnava, s.r.o.

Žiadame obyvateľov obce, aby vykladali pred dom v termínoch zberu odpadu iba nádoby alebo vrecia, ktoré sú dohodnuté.

Keďže sa obyvateľstvo zdržiava prevažne doma, dochádza k zvýšeniu produkcie odpadu a obyvatelia osobne oslovujú osádky vozidiel k odberu ďalšieho odpadu.

Aby sme naďalej dokázali plniť harmonogramy zvozu odpadu, musíme zabezpečiť maximálnu ochranu zdravia našich zamestnancov, nie je preto možný osobný kontakt obyvateľov, zbiera sa výlučne odpad v dohodnutom rozsahu.

V prípade akýchkoľvek zmien v harmonogramoch a systéme zberu s ohľadom na budúci vývoj bezpečnostných opatrení Vás budeme informovať.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

S pozdravom

FCC Trnava, s.r.o.