Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Obecný úrad bude pre verejnosť od 13. marca uzavretý, občania môžu vybaviť svoje záležitosti telefonicky alebo e-mailom

13.03.2020 08:00 - obecné oznamy 

Občania obce Naháč sa však nemusia obávať, že nevybavia svoje súrne záležitosti a zmeškajú prípadné termíny alebo platby. Zamestnanci obecného úradu naďalej pracujú v normálnom režime a služby občanom budú poskytovať prostredníctvom e-mailov aj telefonického kontaktu. Úhrady poplatkov môžu občania poukázať bezhotovostným prevodom na účet obce. Ak nie je konkrétne číslo účtu uvedené v rozhodnutí, výzve alebo inom dokumente obce, ktorý im bol alebo bude doručený, môžu použiť účet obce s uvedením svojho variabilného symbolu. Cieľom tohto opatrenia je znížiť riziko šírenia koronavírusu v priestoroch, kde sa zvyčajne zhromažďuje alebo vystrieda väčší počet návštevníkov. Obecný úrad zároveň vyzýva podnikateľov na území obce, aby pravidelne dezinfikovali svoje priestory.

Všeobecná úverová banka, a. s. SK35 0200 000­0 0000 1382 5­212

Pri úhrade nezabudnite uviesť variabilný symbol platby!

Občania obce Naháč sa však nemusia obávať, že nevybavia svoje súrne záležitosti a zmeškajú prípadné termíny alebo platby. Zamestnanci obecného úradu naďalej pracujú v normálnom režime a služby občanom budú poskytovať prostredníctvom e-mailov aj telefonického kontaktu. Úhrady poplatkov môžu občania poukázať bezhotovostným prevodom na účet obce. Ak nie je konkrétne číslo účtu uvedené v rozhodnutí, výzve alebo inom dokumente obce, ktorý im bol alebo bude doručený, môžu použiť účet obce s uvedením svojho variabilného symbolu. Cieľom tohto opatrenia je znížiť riziko šírenia koronavírusu v priestoroch, kde sa zvyčajne zhromažďuje alebo vystrieda väčší počet návštevníkov. Obecný úrad zároveň vyzýva podnikateľov na území obce, aby pravidelne dezinfikovali svoje priestory.

Všeobecná úverová banka, a. s. SK35 0200 000­0 0000 1382 5­212

Pri úhrade nezabudnite uviesť variabilný symbol platby!