Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Zimná údržba miestnych komunikácií - upozornenie na nevhodné parkovanie automobilov

20.12.2019 12:00 - obecné oznamy 

S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby a odhŕňania snehu.

Z roka na rok nám na uliciach pribúdajú odparkované autá, ktoré obmedzujú nielen vykonávanie zimnej údržby ciest, ale najmä ostatných občanov, či už idúcich pešo alebo v automobiloch.

Automobily je potrebné parkovať v garážach a vo svojich dvoroch tak, aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách hlavne v zimnom období.

S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby a odhŕňania snehu.

Z roka na rok nám na uliciach pribúdajú odparkované autá, ktoré obmedzujú nielen vykonávanie zimnej údržby ciest, ale najmä ostatných občanov, či už idúcich pešo alebo v automobiloch.

Automobily je potrebné parkovať v garážach a vo svojich dvoroch tak, aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách hlavne v zimnom období.