Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Voľby do NRSR 2020 - zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou

04.11.2019 11:50 - úradná tabuľa 

Obec Naháč v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou:

obec.nahac84@gmail.com

Bližšie informácie k voľbe poštou nájdete na: https://www.minv.sk/?…

Obec Naháč v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou:

obec.nahac84@gmail.com

Bližšie informácie k voľbe poštou nájdete na: https://www.minv.sk/?…