Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Výdaj naturálií na stredisku Naháč

30.10.2019 08:40 - obecné oznamy 

Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč, oznamuje svojím

členom a dôchodcom, že bude vydávať naturálie za rok 2019 v dňoch:

7.11.2019, t.j. štvrtok od 15,00 hod do 18,00 hod

14.11.2019, t.j. štvrtok od 15,00 hod do 18,00 hod

16.11.2019, t.j. sobota od 08,00 hod do 12,00 hod

na stredisku v Naháči, treba sa hlásiť u p. Ivana Abeloviča.

So sebou si treba priniesť vrecia a tiež si obilie nabrať a odviesť sám.

Nárok naturálií na rok 2019 je pre členov dôchodcov 3,0 q

a to v pomere 1,5 q pšenice, 0,5 q kukurice a l,0 q jačmeňa.

Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč, oznamuje svojím

členom a dôchodcom, že bude vydávať naturálie za rok 2019 v dňoch:

7.11.2019, t.j. štvrtok od 15,00 hod do 18,00 hod

14.11.2019, t.j. štvrtok od 15,00 hod do 18,00 hod

16.11.2019, t.j. sobota od 08,00 hod do 12,00 hod

na stredisku v Naháči, treba sa hlásiť u p. Ivana Abeloviča.

So sebou si treba priniesť vrecia a tiež si obilie nabrať a odviesť sám.

Nárok naturálií na rok 2019 je pre členov dôchodcov 3,0 q

a to v pomere 1,5 q pšenice, 0,5 q kukurice a l,0 q jačmeňa.