Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Výber poplatkov za Vodné za I. polrok 2019

12.07.2019 08:05 - obecné oznamy 

Obecný úrad v Naháči oznamuje občanom, že sa vyberajú poplatky za Vodné, ktoré si môžu uhradiť na uvedené č. ú. na výmere, so správnym variabilným symbolom alebo v hotovosti do pokladne obce.

Žiadame občanov aby si uvedené poplatky prišli uhradiť max. do 31.8.2019.

Obecný úrad v Naháči oznamuje občanom, že sa vyberajú poplatky za Vodné, ktoré si môžu uhradiť na uvedené č. ú. na výmere, so správnym variabilným symbolom alebo v hotovosti do pokladne obce.

Žiadame občanov aby si uvedené poplatky prišli uhradiť max. do 31.8.2019.