Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Vyhlásenie VZN č. 1/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Naháč

28.06.2019 09:32 - úradná tabuľa 

VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa 15.7.2019.

Na stiahnutie:

 2.1 MB VZN č. 1/2019

VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa 15.7.2019.

Na stiahnutie:

 2.1 MB VZN č. 1/2019