Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Nové zmluvy na hrobové miesta - Cintorín Naháč

18.06.2019 15:00 - obecné oznamy 

V septembri 2019 sa budú obnovovať zmluvy na hrobové miesta platné na 10 rokov. Ak nastala zmena nájomcu na hrobové miesto, je potrebné ju nahlásiť v termíne do 30.9.2018.
Zmeny nájomcov môžete nahlásiť:

Pri nahlasovaní treba vedieť číslo hrobového miesta, ktoré si môžete vyhľadať na mape cintorína pred kostolom alebo na adrese: https://www.obecnahac.sk/…n/pohrebisko

V septembri 2019 sa budú obnovovať zmluvy na hrobové miesta platné na 10 rokov. Ak nastala zmena nájomcu na hrobové miesto, je potrebné ju nahlásiť v termíne do 30.9.2018.
Zmeny nájomcov môžete nahlásiť:

Pri nahlasovaní treba vedieť číslo hrobového miesta, ktoré si môžete vyhľadať na mape cintorína pred kostolom alebo na adrese: https://www.obecnahac.sk/…n/pohrebisko