Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Naháči

08.06.2019 14:40 - úradná tabuľa 

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Naháči konaného dňa 30.5.2019 o 18:30 hod. v sále Kultúrneho domu pod vedením starostu obce PhDr. Davida Ivanoviča, PhD.

http://obecnahac.sk/…dee437af.pdf

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Naháči konaného dňa 30.5.2019 o 18:30 hod. v sále Kultúrneho domu pod vedením starostu obce PhDr. Davida Ivanoviča, PhD.

http://obecnahac.sk/…dee437af.pdf