Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Prianie ku Dňu matiek

12.05.2019 14:30 - obecné oznamy 

Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa matiek

si dovoľujem popriať všetkým mamám a babkám

pevné zdravie, lásku a radosť v kruhu vašich rodín.

PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta obce

Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa matiek

si dovoľujem popriať všetkým mamám a babkám

pevné zdravie, lásku a radosť v kruhu vašich rodín.

PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta obce