Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Zber veľkoobjemového odpadu

07.05.2019 08:57 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 10.05.2019 12:00

Oznamujeme občanom, že v dňoch 10.5.2019 až 13.5.2019 sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Obecnom úrade, pri Pošte a pri Materskej škole.

Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.

Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.

Pokiaľ sú vyčlenené veľkoobjemové zberové kontajnery na veľkoobjemový odpad, v žiadnom prípade tam nemožno ukladať iné komodity, najmä nie vyhradené prúdy odpadov ako napr. elektroodpad, batérie, chladničky, žiarivky, atď. a druhotné suroviny ako napr. papier, sklo, kovy a pod.. Tieto komodity patria do iných zberných nádob, alebo sú pre nich vyčlenené iné dni a miesta zvozu!

Oznamujeme občanom, že v dňoch 10.5.2019 až 13.5.2019 sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Obecnom úrade, pri Pošte a pri Materskej škole.

Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.

Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.

Pokiaľ sú vyčlenené veľkoobjemové zberové kontajnery na veľkoobjemový odpad, v žiadnom prípade tam nemožno ukladať iné komodity, najmä nie vyhradené prúdy odpadov ako napr. elektroodpad, batérie, chladničky, žiarivky, atď. a druhotné suroviny ako napr. papier, sklo, kovy a pod.. Tieto komodity patria do iných zberných nádob, alebo sú pre nich vyčlenené iné dni a miesta zvozu!