Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Pracovná ponuka

25.04.2019 08:56 - úradná tabuľa 

Obec Naháč príjme do pracovného pomeru zamestnanca:

Pracovná pozícia: zamestnanec vnútornej správy

Úväzok: 0,5

Termín nástupu: 1.júl 2019

Platové pomery: 380€ v hrubom

Pracovný pomer sa uzatvára na: dobu určitú 1 rok, následne sa bude postupovať podľa §48, ods. 4, písm. a) Zákonníka práce

Pracovná náplň:

 • kosenie verejných priestranstiev pomocou techniky
 • úprava a čistenie verejnej zelene a verejných priestranstiev
 • údržba a rekonštrukčné práce na obecnom majetku
 • zimná údržba miestnych komunikácií
 • pomoc pri organizovaní verejných kultúrnych podujatí
 • starostlivosť o budovy v majetku obce
 • ostatné manuálne remeselné práce

Požiadavky:

 • schopnosť vykonávať manuálne práce
 • remeselné zručnosti (záhradkárske, murárske,…)
 • spoľahlivosť, samostatnosť

U uchádzača bude zohľadnený výkon brigádnickej, dobrovoľníckej a inej činnosti pre obec a občanov obce Naháč v minulom období.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade Naháč alebo mailom na: starosta.nahac@gmail.com do 7.5.2019.

https://www.istp.sk/…y-uvazok-0-5-

Obec Naháč príjme do pracovného pomeru zamestnanca:

Pracovná pozícia: zamestnanec vnútornej správy

Úväzok: 0,5

Termín nástupu: 1.júl 2019

Platové pomery: 380€ v hrubom

Pracovný pomer sa uzatvára na: dobu určitú 1 rok, následne sa bude postupovať podľa §48, ods. 4, písm. a) Zákonníka práce

Pracovná náplň:

 • kosenie verejných priestranstiev pomocou techniky
 • úprava a čistenie verejnej zelene a verejných priestranstiev
 • údržba a rekonštrukčné práce na obecnom majetku
 • zimná údržba miestnych komunikácií
 • pomoc pri organizovaní verejných kultúrnych podujatí
 • starostlivosť o budovy v majetku obce
 • ostatné manuálne remeselné práce

Požiadavky:

 • schopnosť vykonávať manuálne práce
 • remeselné zručnosti (záhradkárske, murárske,…)
 • spoľahlivosť, samostatnosť

U uchádzača bude zohľadnený výkon brigádnickej, dobrovoľníckej a inej činnosti pre obec a občanov obce Naháč v minulom období.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade Naháč alebo mailom na: starosta.nahac@gmail.com do 7.5.2019.

https://www.istp.sk/…y-uvazok-0-5-